خرید نرم افزار CRM نیازمند مشاوره قبل از خرید است، گروه مشاورین ما با توجه به سابقه طولانی در زمینه مشاوره مدیریت ارتباط با مشتری و استقرار نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای بزرگ کشور، خدمات خود را در قالبی متفاوت از آنچه تا کنون در مورد مشاوره در کشور وجود داشته است را ارائه می دهد.

خدمات ما در حوزه نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری در سه قسمت خدمات مشاوره ای قبل از “خرید نرم افزار CRM“، نصب و راه اندازی crm و آموزش و بکارگیری نرم افزارهای crm با محوریت نرم افزار مایکروسافت crm ارائه می دهد.

در ابتدای فرآیند مشاوره سازمانن و کل سیستم به لحاظ میزان آمادگی و صلاحیت استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به جایگاه فعلی سازمان ونیازهای شما که توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد، در صورت تشخیص کارشناس مبنی بر استفاده از نرم افزارهای crm در سازمان، نرم افزار متناسب با نیازهای شما به شما پیشنهاد میگردد. در این بخش نقاط قوت و ضعف نرم افزارهای داخلی و خارجی بررسی شده و با توجه به نیاز سازمان شما، بهترین گزینه برای شما به مدیریت پیشنهاد داده  می شود.

 

خرید نرم افزار CRM

 

تفاوت مهم ما این است…

رسالت ما تنها مشاوره در خصوص “خرید نرم افرار CRM” نمی باشد، ما از ابتدا تا انتهای این مسیر پرچالش و هیجان انگیز با شما هستیم…

قبل از شروع فرآیند انتخاب و خرید نرم افزار، بررسی های متعددی جهت تعیین جایگاه سازمان شما از لحاظ مدیریت فرآیند کسب و کار صورت میگیرد. آیا سازمان شما در مرحله میدیرت کیفیت فراگیر (TQM) قرار دارد؟ آیا کیفیت محور بودن فعالیت ها در فرآیندهای مختلف سازمان در نگاه کارکنان سازمان نهادینه شده است؟ آیا در سازمان شما مهندسی مجدد فرآیندها (BPR) و بازبینی آنها انجام شده است؟ و اینکه آیا سازمان شما تمام مراحل فوق را طی و به مرحله مدیریت فرآیند کسب و کار دست پیدا کرده است؟تمام این سوالها بر اساس روشهای مختلف توسط کارشناسان مورد ارزیابی دقیق صورت میگیرند. قبل از خرید نرم افزار می بایست سازمان شما به الزامات آن و تهیه پیش نیازهای استقرار نرم افزار رسیده باشد و مدیریت فرآیند کسب و کار در سازمان شما و تغییر نگرش مدیران و کارکنان در خصوص مدیریت ارتباط با مشتری نهادینه گردد. در این صورت می توان انتظار داشت سیستم مدیریت ارتباط با مشتری که شامل تهیه نرم افزار هم  می باشد به صورت ایده آل در سازمان شما استقرار یابد و تاثیرات ملموس آن مدیران و تمام کارکنان سازمان شما را شگفت زده کند.

گامهای تهیه نرم افزار از نگاه کارشناسان ما:

  1. بررسی سازمان از دید مدیریت فرآیند کسب و کار

در این گام با استفاده از متدهای مختلف وضعیت فعلی سازمان مورد ارزیابی قرر مبگیرد. مهمترین نکته در مشاوره خرید نرم افزار بررسی نیازها و وضعیت فعلی سازمان و پاسخ به علت نیاز سازمان به وجود نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است. هدف ما تنها خرید نرم افزار مناسب نیست. هدف ما انتخاب درست سازمان در زمان استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. اینکه در چه زمانی نیاز به نرم افزار در سازمان وجود خواهد داشت و در آن زمان انتخاب درست ملاک مشاوره ما خواهد بود.  در این مرحله سه بررسی زیر در وضعیت فعلی سازمان ارزیابی می شود:

  1. TQM (مدیریت کیفیت فراگیر)
  2. BPR (مهندسی مجدد فرآیندها)
  3. BPM (مدیریت فرآیند کسب و کار)

جایگاه سازمان در این گام از فرآیند مشاوره بررسی و سه فرآیند فوق مورد مطالعه قرار میگیرند. با توجه به وضعیت سازمان و در صورت نیاز می بایست قبل از تهیه کردن نرم افزار مورد نظر فرآیندها مهندسی جدد شده و فرآیندهای درست و بهینه در سازمان ایجاد گردند. در این صورت می توان انتظار داشت تهیه نرم افزار و اصولا استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ما را به ایده آلها و اهدافمان نزدیک و نزدیکتر خواهد کرد.

  1. بررسی سازمان از دیدگاه سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)

  2. ERP
  3. WFM
  4. EAI

در این گام سازمان ها بلحاظ بستر IT و نقش آن در مدیریت فرآیندهای کسب و کار مورد ارزیابی قرار میگیرند. اینکه تا چه میزان فرآیندهای کسب و کار بصورت نرم افزاری و بر پایه فناوری اطلاعات در سیستم تعریف شده اند. آیا در حال حاضر IT در فرآیندهای سازمان نقشی دارد و میتواند تسهیلگر و تسریع کننده فرآیندهای سازمان باشد.

این گام بسیار مهم و تعیین کننده بوده و هرکدام از سه وضعیت فوق توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی قرار میگیرند. در ادامه مطالب مفیدی در خصوص این گام برای شما ارائه خواهیم کرد.

  1. ارزیابی و انتخاب نرم افزار CRM

       در این مرحله نرم افزارهای متعدد پس از بررسی های دقیق و طولانی در دو گام فوق، مورد اریابی و مطالعه قرار میگیرند. با توجه به تجارب کارشناسان ما که حاصل مشاوره در سازمانهای مختلف می باشد، کارشناسان ما با توجه به نیازهای شما، محدودیت ها و علاقه مندیهای سازمان، نرم افزار مناسب و ایده آل با سازمان شما را به شما پیشنهاد خواهند نمود. نرم افزاری که تنها توسط کارشناسان ما پیشنهاد نمی گردند بلکه پس از تهیه در مراحل نصب و استقرار نیز به دقت توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی قرار میگیرند تا نصبو استقرار نیز به بهترین صورت گیرد. شناخت کارشناسان ما از نرم افزارها و شرکتهای آنها و سایر پارامترهای شرکتهای ارائه دهنده این نرم افزارها می تواند به مدیران سازمانها که دید درستی نسبت به شرکتهای نرم افزاری و بازار فناوری اطلاعات نداشته باشند، دید فوق العاده دهند و در استراتژی های مدیران در کسب و کارشان مشاوره های دقیق و هدفمندی را ارئه دهند.

خرید نرم افزار CRM | خرید نرم افزار CRM |خرید نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان | خرید نرم افزار CRM