هوش مصنوعی

چگونه هوش مصنوعی می تواند تعداد سرنخ های فروش شما را افزایش دهد؟

« هوش مصنوعی ، دانش ساختن ماشین‌‌ ها یا برنامه‌های هوشمند است» این تعریف به همراه دو تعریف دیگر که در ادامه به آن اشاره می شود، از تعاریف رایج هوش مصنوعی می باشند.


« هوش مصنوعی ، شاخه‌ایست از علم كامپیوتر كه ملزومات محاسباتی اعمالی همچون ادراك  (Perception)،  استدلال(reasoning) و یادگیری (learning) را بررسی كرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می‌دهد» و در نهایت تعریف سوم هوش مصنوعی از قرار زیر است:«هوش مصنوعی، مطالعه روش‌هایی است برای تبدیل كامپیوتر به ماشینی كه بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد.»

ادامه مطلب …